Installer Nero 7

test gordona muzyka
co robić w Warszawie w weekend
james marshall
granit schwarz
Bagno a Ripoli
Wątki

 

Icewall's portal

Do usunięcia:
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [AdVantage Setup] C:\Program Files\DAEMON Tools\AdVantageSetup.exe O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SnoopFreeUI] SnoopFreeUI.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Jerz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Status Monitor.lnk = C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
Włącz HijackThis >> Do a system scan only >> Zaznacz w/w wpisy >> Fix checked

Przeskanuj komputer Dr. Web CureIt!
Przeskanuj komputer Malwarebytes' Anti-Malware

Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP - opis krok po kroku


Designed by Finerdesign.com